Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

 Contact

LongwayTogo

Monique en Koffi

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

09/230 37 49 

copens42@scarlet.be

 
  Voor uw bijdrage, groot of klein, moet u op dit rekeningnummer zijn BE74 0355 01224707    
 
 
  
 

 

Webmaster: lientjeloeys@hotmail.com

 

Contacteer ons