Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2007

08-02-2016 22:04

Geschiedenis van Togo

Portugezen, Spanjaarden, Denen en Hollanders vestigden in de 18de en 19e eeuw handelsposten, maar het binnenland bleef onontdekt. De Duitse handelaar Gustav Nachtigal (1834-1885) sloot een verdrag met de voornaamste Ewe-stamhoofden. Togo werd Duits Togoland genoemd.  Hier zie je nog restanten van in Togoville en een klein museum in Kpalimé toont uitvergrote authentieke foto’s van het duitse bestuur.   Het echte koloniale bestuur werd evenwel pas in de twintigste eeuw gevestigd. De Duitsers probeerden van Togo een modelkolonie te maken.

Vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Togo door de Fransen en Britten op de Duitsers veroverd (1914). West-Togo werd aan de Britse kolonie Goudkust (thans Ghana) toegevoegd, terwijl Oost-Togo onder de naam 'Togo' werd bestuurd door de Fransen.  Beide gebieden bleven bestuurd door de Britten en Fransen.

Op 27 april 1960 werd Togo een onafhankelijke republiek met Olympio als eerste president en premier.

Togo ligt aan de Golf van Guinee tussen de buurlanden Burkina Faso in het noorden, Benin in het oosten en Ghana in het westen. Het land wordt voornamelijk ingenomen door het Togogebergte (op zijn hoogst 1098 m) dat naar het zuiden overgaat in een kristallijn plateau van gemiddeld 400 m hoogte. De belangrijkste rivier is de Mono. Togo is een lang land met een oppervlakte van 56 785 km2. Midden in het land liggen de belangrijkste nationale parken Foret de Fazao en Parc National de la Keran.

Togo heeft een tropisch regenrijk klimaat met in het noorden een regentijd die loopt van maart tot oktober. In het zuiden zijn er twee regentijden. De eerste loopt van maart tot juli en de tweede van september tot november. De neerslag komt nergens onder de 1000 mm per jaar. De temperatuur schommelt tussen 22 en 34 graden Celsius. Van juli tot september waait aan de kust de zuidwestelijke moesson­wind. In de overige maanden heerst een duidelijke landzeewind­circulatie. In december-januari waait in het noorden de harmattan. In de overige maanden is de wind meest zuidwestelijk. De warmste periode begint zo midden februari en duurt tot midden april.

Het huidige Togo wordt beheerst door de Ewe volkeren (32%) en de Kabyé (16%). De Ewe vestigden zich pas in de 18e eeuw in Togo.

De actieve Togoloze bevolking bedraagt 43,3 %, meer dan de helft van deze zijn jonger dan 30 jaar.  De druk van de werkende inwoners wordt steeds groter om de niet actieve inwoners van de basisbehoeften te voorzien. 100 actieve personen nemen 150 niet actieve inwoners tot hun verantwoordelijkheid.

 

Huidige economische situatie

Economisch ging het Togo in de jaren zeventig voor de wind en het was er redelijk stabiel. In de jaren zeventig werden de fosfaatwinnings­bedrijven genationaliseerd.

Togo is nog steeds een ontwikkelingsland.  Er wordt sterk bezuinigd op het gebied van gezondheid en onderwijs. Nochtans zijn het die sectoren die zouden moeten gestimuleerd worden want zij kunnen het land terug welvarend maken.

Belangrijkste voedingsgewassen zijn: cassave, yam, maïs, gierst en rijst. Als handelsgewassen worden cacao, koffie, palmpitten, aardnoten en katoen verbouwd. De handelsbalans van Togo is nog altijd negatief. Het voornaamste uitvoerproduct is fosfaat; dit levert de helft van de exportverdiensten op. De winning van marmer ten noorden van Lomé en kalksteen bij Tabligbo is van enorme betekenis. De industrie van het land omvat de productie van voedings- en genotsmiddelen, textiel, chemische producten en bouwmaterialen. Een bron van inkomsten is toerisme.

China overspoelt de markt met alledaagse consumptieprodukten.  De lage verkoopprijs biedt de mogelijkheid aan de bevolking om de produkten aan te schaffen.  Maar langs de andere kant wordt er des te meer werkloosheid gecreëerd.  De bevolking kan zijn lokale produkten niet meer vlot aan de man brengen.

 

Over Nyogbo

Nyobgo is een toeristisch gebied gelegen aan de voet van de berg Agou (986 m hoog) die overgaat naar het zuiden toe in het plateau (400 m hoog).  Het dorp bevat ± 10 000 inwoners en de streek omvat 5 dorpen.

De bevolking leeft hoofdzakelijk van de landbouw.  Vroeger waren er veel cacao en koffieplantages.  Vandaag produceren ze fruit vooral bananen en avocado’s.

Er is een middenschool in het dorp.

 

Wat hebben we al gerealiseerd  in Agou Nyogbo

Dank zij de opbrengst van de vorige benefietavonden in 2004 en 2005 functioneert de waterinstallatie.  Deze omvat een gemetste waterput, een water­­reservoir met een capaciteit van 3 375 liter, en een elektrische pomp.  Dit is een prachtig werk dat tot een goed einde is gebracht.

Het centrum is erkend door de staat en werkt 24u/24. Het ontvangt gemiddeld 5/6 patiënten per dag. Er komt geregeld een dokter langs.  Een gediplomeerde vroedvrouw is er alle dagen werkzaam.  Zij is de drijvende kracht van het centrum.  We kunnen zeggen dat zij een halve dokter is.  Bewonderenswaardig wat deze dame presteert.  Zij wordt bijgestaan door twee stagairs verpleegsters. Zij geeft voorbereidende cursussen aan zwangere vrouwen.  Er worden regelmatig HIV-campagnes gehouden.

Dit jaar hebben we een cheque overhandigd voor het installeren van de apotheek.  Wij nemen geregeld medicijnen en verbandmateriaal mee.  Dit wordt gesorteerd, hetgeen zij niet kunnen gebruiken wordt verkocht en met deze winst vullen zij hun apotheek verder aan.

De meest voorkomende verzorgingen zijn bevallingen, snijwonden, infecties en malaria.

Een vb. waarom onze hulppost wel degelijk zinvol is voor de bevolking:  Een bevalling onder normale omstandigheden kost in het hospitaal 10/15000 CFA in onze hulppost 3000 CFA.

Een bezoek aan de dokter 3100 CFA in het hospitaal, 200 CFA in onze hulppost.

 

Wat zouden we nog graag realiseren

In samenspraak met het comité zijn we overeengekomen om de opbrengst van de benefietavond te besteden aan de aankoop van klein medisch materiaal, waaronder bloeddrukmeters, verschillende tangen en scharen en een mechanisch huidhechtings- en onthechtings­systeem, desinfectiemateriaal en verbandmateriaal

Koffi en Monique gaan volgend jaar terug op bezoek in Agou Nyogbo. Zij gaan de materialen overhandigen en besprekingen voeren waar er nog rechtstreekse hulp kan geboden worden.

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique,

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be