Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2011

16-02-2016 15:41

Wij nodigen iedereen hartelijk uit om tijdens de jaarlijkse ruil- en rommelmarkt ingericht door de “Dekenij Gentbrugge-Noord” op 04 juni een kijkje te komen nemen in de Kliniekstraat nr. 24 waar Monique, Koffi en Lud hun projecten in Togo (West-Afrika) voorstellen.  Aan de hand van foto’s, kunst- en gebruiksvoorwerpen brengen we Togo een beetje dichterbij.  Je kan er ook proeven van de heerlijke citronelle thee.

De opbrengst van de verkoop van tweedehandsartikelen gaat integraal naar onze projecten.  Hopelijk is het weder ons goedgezind. 

 

Wat hebben we al gerealiseerd in de EHBO-post in Agou Nyogbo

Dankzij de opobrengsten van de rommelmarkt en de sponsoring van onze trouwe fans functioneert de waterinstallatie.  Deze omvat een gemetste waterput, een water­­reservoir met een capaciteit van 3 375 liter, en een elektrische pomp.  Het  installeren van de apotheek is gerealiseerd. Het centrum heeft voor een groot deel behandelingen tegen malaria aangekocht. Er is ook een grote voorraad van verbandmateriaal aangelegd.

De vroedvrouw Delali  is de drijvende kracht van het centrum.   Zij wordt bijgestaan door een stagiair verpleegster en een apotheekster. 

In samenspraak met het comité hebben we een lijstje meegekregen welke behoeften er nog zijn voor de EHBO-post.  Dit omvat hoofdzakelijk klein medisch materiaal en medicijnen.

 

Wat zouden we nog graag realiseren

Sinds vorig jaar zijn we een nieuw project gestart in de ” Publieke Lagere School Baguida Plantation”.

Hierna volgt de historiek en het waarom van onze keuze.

We hebben gekozen voor een “Publieke School” omdat daar de behoeften het grootste zijn.  Vermits de regering niet meer investeert in het onderwijs hebben de leerkrachten het moeilijk om hun job nog naar behoren uit te voeren. Toch blijven die mensen heel gemotiveerd doorgaan. 

“Baguida Plantation” is gebouwd in 1957, dit is dus nog in het koloniale tijdperk.  Er lopen 756 leerlingen school en en er zijn 12 klassen.  Er zitten van 55 tot 75 leerlingen in één klas.  De banken worden vaak bezet door 3 of 4 kinderen. 

“A long way Togo” heeft bijgedragen tot het herstellen van het slechtste dak van drie klaslokalen. Deze werken zijn ondertussen correct uitgevoerd.

In oktober 2010 zijn de werken gestart voor de bouw van een kleuterklas.  Deze voorbereidende klas is noodzakelijk.  De kinderen hebben nu hun eerste schoolervaring in het eerste leerjaar.  Ze krijgen onmiddellijk onderwijs in de franse taal.

In de kleuterklas kunnen ze al de discipline aanleren van het naar schoolgaan. Ze kunnen al wennen aan de franse taal. De kleintjes zitten veilig in een lokaal waar toezicht is.

De bouw van de kleuterklas staat tot onder het dak.  De werken zijn zeer vlug opgeschoten en de samenwerking met de directie en het oudercomité is optimaal.

Bij onze volgende vakantie kan de dakbedekking en de bepleistering afgewerkt worden.  De werken worden enkel voortgezet tijdens ons verblijf in Togo.

      

Koffi en Monique gaan dit jaar terug op bezoek in Agou Nyogbo en in Baguida en zullen rechtstreekse hulp bieden waar nodig.

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ons altijd steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“