Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2012

16-02-2016 15:44

Wij nodigen iedereen hartelijk uit om tijdens de jaarlijkse ruil- en rommelmarkt ingericht door de “Dekenij Gentbrugge-Noord” op 19 mei een kijkje te komen nemen in de Kliniekstraat nr. 24 waar Monique, Koffi en Lud hun project in Togo (West-Afrika) voorstellen.  Aan de hand van foto’s, kunst- en gebruiksvoorwerpen brengen we Togo een beetje dichterbij.  Je kan er ook proeven van de heerlijke citronelle thee en togolese borrelhapjes.

De opbrengst van de verkoop van kleine gadgets en tweedehandsartikelen gaat integraal naar onze projecten.  Hopelijk is het weder ons goedgezind. 

Sinds 2009 zijn we een nieuw project gestart in de Publieke Lagere School Baguida Plantation”.

We hebben gekozen voor een “Publieke School” omdat daar de behoeften het grootste zijn.  De regering investeert ook bijna niets in het onderwijs. De publieke scholen zijn meestal scholen met een zeer groot aantal leerlingen..

Terug naar “Baguida Plantation”.  De school is gebouwd in 1957, dit is dus nog in het koloniale tijdperk.  Er lopen een 800-tal leerlingen school en en er zijn 12 klassen.  Er zitten van 55 tot 75 leerlingen in één klas.  De banken worden meestal bezet door 3 of 4 kinderen. 

In oktober 2010 zijn de werken gestart voor de bouw van een kleuterklas. De kinderen hebben nu hun eerste schoolervaring in het eerste leerjaar.  Ze krijgen onmiddellijk onderwijs in de franse taal. Momenteel heeft de leerkracht van het eerste leerjaar 102 (ja je leest dit goed) 102 kinderen onder haar hoede.  Gelukkig is het een forse dame die veel aan kan, maar ik kan je verzekeren dat dit echt een te grote groep is. 

In deze voorbereidende klas kunnen de kinderen al de discipline aanleren van het naar schoolgaan. Ze kunnen samen met broertjes of zusjes naar school.  Ze kunnen al wennen aan de franse taal. De kleuters zitten veilig in een lokaal waar toezicht is.  Nu lopen ze vaak maar wat rond in het eerste leerjaar, of worden de kleintjes van minder dan 5 jaar geweigerd. Daarom is deze kleuterklas absoluut noodzakelijk.

De bouw van de kleuterklas is beëindigd.  De dakbedekking is in februari 2012 afgewerkt.  Het is een weldoordacht gebouw.  Er is o.a. overeengekomen om het gebouw het verst van de grote weg te plaatsen en het dichtst naast de toiletten.  Het lokaal is aangenaam en heeft een zeer goede verluchting, dit is nodig bij temperaturen van om en bij de 30° en meer.   De werken zijn zeer vlug opgeschoten en de samen­werking met de directie en het oudercomité is optimaal. 

De inspecteur van het ministerie van onderwijs is langsgeweest.  Hij is opgetogen over het resultaat en de correcte manier van werken.  Er wordt een aanvraag ingediend om een kleuteronderwijzeres aan te stellen.  In september 2012 kunnen de kleuters in het lokaal opgevangen worden.

De volgende en laatste faze is de afwerking o.a. de bepleistering van de binnen- en buitenmuren, een vloer gieten en schilderen.

 

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ons altijd steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“