Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2013

16-02-2016 15:47

Ziehier een klein verslag van de werken in de “EPP Baguida”.

Koffi is in oktober/november terug afgereisd naar zijn thuisland Togo.

Er gaan momenteel al 26 kindjes naar de kleuterklas, dat is al het dubbele van vorig jaar.  In september is  een officiële aanvraag ingediend bij de overheid voor de aanstelling van een kleuterjuf.  De aanvraag is geodgekeurd en in januari 2014 mag ze starten.

De geplande werken voor de kleuterklas zijn verdergezet en voor het grootste deel uitgevoerd.  Er zijn 5 grote tafels en 31 stoelen gemaakt in duurzaam acajouhout. De schrijwerkers naast de school hebben voortreffelijk werk geleverd.

Bij onze volgende vakantie worden er nog 20 stoelen en een werktafel voor de kleuterjuf gemaakt.

De leerkrachten, ouders en kinderen zijn uiterst tevreden en opgetogen over het resultaat.

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder jullie steun, waarvoor onze welgemeende dank.

 

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ons steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“