Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2014

16-02-2016 15:49

Wij nodigen iedereen hartelijk uit om tijdens de jaarlijkse ruil- en rommelmarkt ingericht door de “Dekenij Gentbrugge-
Noord” op 31 mei een kijkje te komen nemen in de Kliniekstraat nr. 24 waar Monique, Koffi en Lud hun project in Togo (West-Afrika) voorstellen.  Aan de hand van foto’s, kunst- en gebruiksvoorwerpen brengen we Togo een beetje dichterbij.  Je kan er ook proeven van de heerlijke citronelle thee en togolese borrelhapjes.

De opbrengst van de verkoop van kleine gadgets en tweedehandsartikelen gaat integraal naar ons project.  Hopelijk is het weder ons goedgezind. 

We hebben gekozen voor de Publieke Lagere School Baguida Plantation”, omdat daar de behoeften het grootste zijn.  De regering investeert ook bijna niets in het onderwijs. De publieke scholen zijn meestal scholen met een zeer groot aantal leerlingen..

De school is gebouwd in 1957, en dateert dus nog vanuit het koloniale tijdperk.  Er lopen een 800-tal leerlingen school en er zijn 12 klassen.  Er zitten van 55 tot 75 leerlingen in één klas.  De banken worden meestal bezet door 3 of 4 kinderen. 

In oktober 2010 zijn de werken gestart voor de bouw van een kleuterklas.   In deze voorbereidende klas kunnen de kinderen al de discipline aanleren van het naar schoolgaan. Ze kunnen samen met broertjes of zusjes naar school.  Ze kunnen al wennen aan de franse taal. De kleuters zitten veilig in een lokaal waar toezicht is.  Ze liepen vaak maar wat rond in het eerste leerjaar en stoorden de lessen. Daarom is deze kleuterklas absoluut noodzakelijk.

De bouw van de kleuterklas is beëindigd.  Het lokaal is aangenaam en heeft een zeer goede verluchting, dit is nodig bij temperaturen van om en bij de 30° en meer.   De tafeltjes en stoeltjes zijn uit duurzaam hout gemaakt door een schrijnwerkersatelier uit de buurt.  Het lokaal is gezellig en kleurrijk ingericht.  Vanaf september 2012 worden de kleuters in het lokaal opgevangen.  Er is officieel een kleuteronderwijzeres en een stagiaire aangesteld.

De samen­werking met de directie en het oudercomité is optimaal geweest. 

Het project “Baguida kleuterklas” is volledig afgewerkt.  Dit alles was alleen mogelijk dank zij jullie steun.  Hiervoor onze hartelijke dank.

We overwegen om verder herstellingswerken uit te voeren in de “EPP Baguida Plantation”, dat zal op het einde van 2014 beslist worden.

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ons steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“