Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2016

16-04-2016 17:06

Wij nodigen iedereen hartelijk uit om tijdens de jaarlijkse ruil- en rommelmarkt ingericht door de “Dekenij Gentbrugge-

Noord” op 07 mei een kijkje te komen nemen in de Kliniekstraat nr. 24 waar Monique, Koffi, Lud en Lien hun projecten in Togo (West-Afrika) voorstellen.  Aan de hand van foto’s, kunst- en gebruiksvoorwerpen brengen we Togo een beetje dichterbij.  Je kan er ook proeven van de heerlijke citronellethee en togolese borrelhapjes.  Tussen 10 en 17u kan je ons komen bezoeken.

De opbrengst van de verkoop van originele, artisanale gadgets uit Togo en tweedehandsartikelen gaat integraal naar ons project.  Hopelijk is het weder ons goedgezind. 

 

We hebben gekozen voor de Publieke Lagere School” omdat daar de behoeften het grootste zijn.  De regering investeert bijna niets in het onderwijs. De publieke scholen zijn scholen met een zeer groot aantal leerlingen. 

Het ”EPP Baguida Plantation” is gebouwd in 1957, en dateert vanuit het koloniale tijdperk.  Er lopen een 800-tal leerlingen school en er zijn 12 klassen.

“A long way Togo” heeft bijgedragen tot het herstellen van het slechtste dak van drie klaslokalen. Deze werken zijn correct uitgevoerd in 2009.

In samenspraak met het oudercomité en de directie zijn we in oktober 2010 zijn de werken gestart met de bouw van een kleuterklas.   In deze voorbereidende klas kunnen de kinderen al de discipline aanleren van het naar schoolgaan. Ze kunnen samen met broertjes of zusjes naar school.  Ze kunnen al wennen aan de franse taal. De kleuters zitten veilig in een lokaal waar toezicht is.  Ze liepen vaak maar wat rond in het eerste leerjaar en stoorden de lessen. Daarom is deze kleuterklas absoluut noodzakelijk.

De bouw van de kleuterklas is beëindigd.  Het lokaal is aangenaam en heeft een zeer goede verluchting, dit is nodig bij temperaturen van om en bij de 30° en meer.   De tafeltjes en stoeltjes zijn uit duurzaam hout gemaakt door een schrijnwerkersatelier uit de buurt.  Het lokaal is gezellig en kleurrijk ingericht.  Er zijn officieel twee kleuteronderwijzeressen aangesteld.  Momenteel zijn er 60 kleuters ingeschreven.

Wij hebben in dit voorjaar dozen wascokrijtjes, bruikbaar speelgoed en didactisch materiaal afgeleverd.

Vorig jaar is het toiletgebouw volledig afgebroken en weer opgebouwd op amper drie weken tijd.  Er zijn zes toiletten geïnstalleerd, waarvan één voor de leraars en leraressen. Het gebouw is gebruiksklaar en geschilderd.

Dit alles was alleen mogelijk dank zij jullie steun.  Hiervoor onze hartelijke dank

Er zijn besprekingen gevoerd voor het vernieuwen van daken, maar er is nog niets concreets vastgelegd.  Ons budget is voor het moment ontoereikend om deze werken op te starten.  Misschien volgend jaar ?

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ons ook terugvinden op onze website:www.longwaytogo.webnode.be en facebook

 

Je kan ons steunen op rekeningnr. BE74 0355 0122 4707 op naam van „A long way Togo“