Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2017

14-01-2018 14:46

Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdragen.  Eveneens bedankt aan alle sympathisanten die ons een bezoekje brachten tijdens de ruil- en rommelmarkt op 27 mei. Met jullie steun hebben wij onze projecten tot een goed einde gebracht.

Vermits ons budget is opgebruikt voor de 2 vorige projecten hebben wij in 2017 geen nieuwe werken kunnen uitvoeren.

1)    De bouw en inrichting van de kleuterklas

2)    De afbraak en opbouw van een nieuw toiletgebouw

Koffi gaat in januari 2018 besprekingen voeren met het comité welke werken zouden kunnen aangevat worden.  Aan de hand daarvan wordt er berekend welk budget nodig is.

Alle onze inkomsten worden integraal gebruikt voor onze projecten.  Er wordt alleen gewerkt onder toezicht van Koffi en Monique tijdens hun verblijf.

Wij houden jullie op de hoogte.

Tot de volgende keer !

 

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ook een kijkje nemen op onze website https://longwaytogo.webnode.be of facebook

Je kan ons steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“