Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

Nieuwsbrief 2018.1

16-04-2018 12:11

Ruil- en rommelmarkt op 12 mei 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Iedereen hartelijk welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst voor het goede doel.

Komen jullie snuisteren op de ruil-en rommelmarkt bij Monique en Koffi, Kliniekstraat 24, Gentbrugge ?  Wij trakteren jullie op een lekkere kop thee of koffie. Hopelijk is het weer ons gunstig gezind dan zal het een gezellige dag worden.

Vermits ons budget is opgebruikt voor de 2 vorige projecten

  1. De bouw en inrichting van de kleuterklas
  2. De afbraak en opbouw van een nieuw toiletgebouw

hebben wij in 2017 geen nieuwe werken kunnen uitvoeren.

Toekomstige werken worden dit jaar besproken met het comité van de school.

Alle onze inkomsten worden integraal gebruikt voor onze projecten.  Er wordt alleen gewerkt onder toezicht van Koffi en Monique tijdens hun verblijf.

Wij houden jullie op de hoogte.

Voor inlichtingen kan je altijd terecht bij Koffi en Monique, Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

Tel. 09/230 37 49, e-mail: copens42@scarlet.be

Je kan ook een kijkje nemen op onze website https://longwaytogo.webnode.be of facebook

Je kan ons steunen op rekeningnr. 035-5012247-07 op naam van „A long way Togo“